Wat is snurken

Snurken of ronchopathie is een geluid dat gedurende de slaap wordt voortgebracht door trillende zachte delen van de neus-, mond- en keelholte.

Hoe ontstaan snurkgeluiden

Tijdens de slaap ontspannen de spieren die de bovenste luchtweg openhouden. Hierdoor zakt de tong naar achteren en wordt de luchtweg nauwer. Door het aanzuigen van lucht tijdens het ademhalen kunnen de weke delen van de mond- en keelholte gaan trillen. Hierdoor kunnen er snurkgeluiden ontstaan.

Snurken: enkele feiten

Snurken komt vaker voor bij mannen dan bij vrouwen. Met het ouder worden, worden de spieren in de keel slapper en wordt de kans op snurken groter.
Van de volwassenen heeft 60% van de mannen en 40% van de vrouwen snurkproblemen.
Snurken kan door de partner als zeer storend ervaren worden en deze uit zijn slaap houden, maar ook de snurker zelf kan door zijn snurken een slechte nachtrust hebben.
Ook kinderen snurken, ze kunnen hierdoor onrustig worden en prikkelbaar gedrag vertonen overdag.

Snurken: de sociale gevolgen

Een snurkende partner kan veel spanningen in een relatie veroorzaken. Een verstoorde nachtrust, het gebruik van oordopjes, aparte slaapkamers. In extreme gevallen houdt het snurkgeluid het hele gezin of zelfs de buren uit de slaap.
Door het snurken kunt u een slechte nachtrust hebben. Mogelijke gevolgen zijn oververmoeidheid, slaperigheid, prikkelbaarheid en hoofdpijn.
Resultaat is dat u overdag niet fit bent en niet goed kan functioneren op uw werk, in het verkeer en thuis. Met alle mogelijke gevolgen van dien.

De medische gevolgen

Snurken en de daarbij behorende apneus en hypapneus (=ademstilstand) kunnen uw gezondheid negatief beïnvloeden.
Door een onregelmatige zuurstoftoevoer rust u ‘s nachts niet goed uit, met als mogelijke klachten dat u overdag oververmoeid bent, slaperig bent of hoofdpijn heeft. Na verloop van tijd kunnen zelfs ernstige medische klachten ontstaan, zoals o.a. hoge bloeddruk en cardio-vasculaire klachten.

« Meer over apneu »

Bekijk ook onderstaand filmpje van de Televisiedokter met een duidelijke uitleg over snurken: